Pip คืออะไร Point คืออะไร วิธีคำนวณ Pip ใน Forex

Pip คืออะไร

Pip และ Point เป็นคำศัพท์พื้นฐานและสำคัญที่สุดที่ใครก็ตามที่เทรด forex จำเป็นต้องเข้าใจ การเข้าใจในความหมาย Pip คืออะไรและ Point คืออะไรทำให้นักเทรดสามารถคำนวณต้นทุนการเทรดและกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายของพวกเขา ซึ่งจะช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การเทรดและการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มาเริ่มต้นการเรียนรู้เกี่ยวกับPip และ Point ใน forex กับ Nolan for Congress ผ่านบทความด้านล่างนี้กันเถอะ

Pip คืออะไร

Pip เป็นหน่วยวัดการผันผวนราคาในการเทรด forex ระหว่างสองคู่เงิน Pip มาจากคำว่า “Percentage in Point” และถูกใช้เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลของราคาคู่เงิน 

  • สำหรับคู่เงินส่วนใหญ่   pip ถูกคำนวณเป็น 0.0001 เช่นถ้าราคาคู่เงินเพิ่มขึ้นจาก 1.2000 ไปเป็น 1.2001 หมายความว่าราคาของคู่เงินนั้นเพิ่มขึ้น 1 pip
  • สำหรับบางคู่เงินที่มีเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) pip จะถูกคำนวณ เป็น 0.01 แทน เช่น ถ้าราคาคู่เงินเพิ่มขึ้นจาก 109.50 ไปเป็น 109.51 หมายความว่าราคาของคู่เงินนั้นเพิ่มขึ้น 1 pip

Pip คืออะไร

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโปรกเกอร์ส่วนใหญ่อ้างอิงราคาตามมาตรฐาน 5 และ 3 จากนั้นจำนวน pip ที่เป็นเลขคี่จะเรียกว่า Point Point คืออะไร เราจะอธิบายในส่วนถัดไป

Pip เป็นแนวคิดที่สำคัญใน forex  เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุกำไรหรือขาดทุนที่เป็นไปได้ในการเทรดของตน จึงสามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างเหมาะสม

>>> ดูเพิ่มเติม: Lot คืออะไร

Point คืออะไร

Point คือหน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอัตราแลกเปลี่ยนของคู่เงิน forex  อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง pip และ point อยู่ที่ความแม่นยำของหน่วยวัด

1 pip เท่ากับ กี่ จุด

ในการเทรด Forex pip นับได้ถึง 4 ตำแหน่งทศนิยม ในขณะที่ point นับได้ถึง 5 ตำแหน่งทศนิยม ดังนั้น 1 pip จะเท่ากับ 10 point

ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของคู่เงินเพิ่มขึ้นจาก 1.20000 ไปเป็น 1.20001 หมายความว่าราคาเพิ่มขึ้น 1 point ซึ่งเทียบเท่ากับ 0.1 pip

Point ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายเหมือนกับ pip ส่วนใหญ่นักเทรดใช้ pip ในการวัดและคำนวณกำไรขาดทุนในการเทรด forex 

วิธีคำนวณ pip ใน forex

วิธีคำนวณ pip ใน forex จะขึ้นอยู่กับคู่เงินที่คุณเทรดโดยเฉพาะดังต่อไปนี้:

  • สำหรับคู่เงินที่ไม่มีเงิน JPY

ในตลาด forex สำหรับคู่เงินที่ไม่มีเงิน JPY (เช่น EUR/USD, GBP/USD) มักถูกอ้างอิงในรูปแบบทศนิยม 5 ตำแหน่ง ในกรณีนี้ pip จะเป็นตำแหน่งทศนิยมที่ 4 หลังจากทศนิยม

ตัวอย่าง: หากราคาคู่เงินเพิ่มจาก 1.20000 ไปเป็น 1.20010 นั้นหมายความว่าราคาเพิ่มขึ้น 1 pip

  • สำหรับคู่เงินที่มี JPY

สำหรับคู่เงินที่มี JPY (เช่น USD/JPY EUR/JPY) มักจะอ้างอิงเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง pip จะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 2

ตัวอย่าง: หากราคาของคู่เงินเพิ่มขึ้นจาก 109,500 เป็น 109.512 หมายความว่าราคาเพิ่มขึ้น 1.2 pip หรือ 12 point

วิธีคำนวณ pip ใน forex

  • สำหรับคู่เงิน XAU/USD 

XAU/USD เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการเทรดมากในตลาด ดังนั้นเมื่อคำนวณ pip ในตลาด forex นอกเหนือจากคู่เงิน พวกเรายังแชร์วิธีการคำนวณ pip สำหรับทองคำด้วย

XAU/USD อัตราแลกเปลี่ยนมักถูกแสดงเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและ pip คือตัวเลขตัวแรกหลังจากจุดทศนิยม

ตัวอย่าง: หากราคา XAU/USD เพิ่มจาก 1892.500 ไปยัง 1892.610, นั่นหมายความว่าราคาเพิ่มขึ้น 1.1 pip

พื่อคำนวณกำไรหรือขาดทุนในการเทรด คุณต้องทราบขนาดของ lot และจำนวน pip ที่ราคาเคลื่อนไหว โดยการคูณจำนวน pip กับขนาดของ lot คุณสามารถคำนวณจำนวนเงินที่คุณได้รับหรือสูญเสียในการเทรดได้

วิธีการคำนวณค่า pip ใน forex

ค่าของหนึ่ง pip ในตลาด forex จะใช้ข้อมูลจากคู่เงินที่คุณกำลังซื้อขายปริมาณการเทรด และอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

สำหรับนักเทรดในประเทศไทยที่มักเลือกใช้ USD เป็นสกุลเงินหลักสำหรับบัญชีของพวกเขา ดังนั้นเพื่อคำนวณ 1 pip เท่ากับกี่บาท พวกเราจะคำนวณตาม USD แล้วแปลงเป็นบาทไทยต่อไป

วิธีคำนวณค่า pip ใน forex มีดังนี้

  • สำหรับคู่เงินที่มี USD อยู่หลัง 

สำหรับคู่เงินที่มี USD อยู่หลัง (XXX/USD) ในกรณีนี้ USD จะเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการกำหนดราคาหรือเป็นสกุลเงินหลัก ดังนั้น pip จะถูกแปลงเป็น USD

ตัวอย่าง: สำหรับคู่เงิน EUR/USD อัตราแลกเปลี่ยนเริ่มต้นคือ 1.23456 จากนั้นราคาลดลงเหลือ 1.23446 ซึ่งหมายความว่าตอนเริ่มต้น 1 ยูโรมีราคา 1.23456 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และหลังจากนั้นลดลงเหลือ 1.23446 USD ความแตกต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อในกรณีนี้คือ 1 pip => 1 pip = 0.0001 USD หรือเท่ากับ 0.003458 บาท

  • สำหรับคู่เงินที่มี USD อยู่ข้างหน้า

สำหรับคู่เงินที่มี USD อยู่ข้างหน้า (USD/XXX) ในกรณีนี้การคำนวณค่าของ pip จะเหมือนกับที่กล่าวมา แต่นักเทรดจะต้องดำเนินการอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อแปลงค่าเป็น USD

ตัวอย่าง: สมมุติว่าคุณกำลังซื้อขายคู่สกุล USD/CAD ที่อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1.34425 และในภายหลังอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 1 pip ซึ่งในที่นี้ 1 pip = 0.0001 CAD

เราจะทำการแปลงเป็น USD โดยการหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยน => 0.0001 / 1.34425 ประมาณ 0.0744 USD หรือประมาณ 0.02573 บาท

  • สำหรับคู่เงินเชิงเบี้ยว (เช่น: EUR/GBP และ AUD/NZD)

สำหรับกรณีนี้ trader สามารถคำนวณค่า pip ได้โดยตามสกุลเงินที่อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลัง วิธีการคำนวณค่า pip สำหรับแต่ละกรณีดังนี้: 

ตัวอย่าง: สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/GBP ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 0.95176 และค่า pip เท่ากับ 0.0001 อัตราแลกเปลี่ยน GBP/USD 1.4000 อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD 1.2000

– ในกรณีที่เทรดเดอร์คำนวณตามสกุลเงินอยู่ข้างหน้า: ในการแปลง เราใช้สูตร 1 pip = [(0.0001/อัตราหลัก)*อัตราย่อย] USD = [(0.0001/0.95176)*1.4000] USD ~ 0.000051 บาท

– ในกรณีที่เทรดเดอร์คำนวณในสกุลเงินต่อไปนี้: ในการแปลง เราใช้สูตร 1 pip = [(0.0001/อัตราหลัก)/อัตราย่อย] USD = [(0.0001/0.95176)/1.2000] = 0.0003 บาท

  • สำหรับคู่สกุลเงิน XAU/USD

ในกรณีนี้ USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง ดังนั้นจะคำนวณตามกรณีที่ 1

ตัวอย่าง: XAU/USD ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 1800.00 จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1800.10 นั่นคือ 1 XAU เริ่มต้นราคา 1800 USD จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1800.10 USD ณ จุดนี้ 1 pip = 0.1 USD = 0.3458 บาท

สรุป

ในบทความข้างต้น เราได้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า pip คืออะไร point คืออะไร วิธีคำนวณ pip ใน forex รวมถึงวิธีคำนวณ pip ทอง นำความรู้นี้ไปใช้ในการเทรดจริงเพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *