Bid Ask Spread คืออะไร วิธีคำนวณ Spread ใน forex เข้าใจง่ายสุด

Bid Ask Spread

Bid Ask Spread เป็นคำศัพท์สำคัญที่นักลงทุนต้องเข้าใจเมื่อเข้าร่วมในตลาด forex เพราะนี่คือ 3 ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อกำไรที่นักลงทุนจะได้รับหลังจากเปิดออเดอร์แต่ละครั้ง โดยเฉพาะ Biid Ask สเปรด คืออะไร? วิธีคำนวณค่า spread ใน forex มาหาคำตอบกับ Nolan for Congress ผ่านบทความด้านล่างกันเถอะ!

ราคา Bid Ask คืออะไร

  • ราคา “Bid” หรือเรียกอีกชื่อว่า “ราคาเสนอซื้อ” หมายถึงราคาที่ตลา forex ยอมซื้อเมื่อคุณขายหรือราคาที่สอดคล้องกับคำสั่งขายของคุณเมื่อคุณเปิดคำสั่งขาย (Sell)
  • ราคา “Ask” หรือเรียกอีกชื่อว่า “ราคาเสนอขายหมายถึงราคาที่ตลาด  forex ใจะขายให้คุณหรือราคาที่สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของคุณเมื่อคุณเปิดคำสั่งซื้อ (Buy) ดยปกติแล้วราคา Ask จะถูกกำหนดหลังจากราคา Bid และมักจะสูงกว่าราคา Bid

Bid Ask Spread

ในตลาด forex ราคา Bid และ ราคา Ask จะอยู่คู่ขนานกันเสมอ โดยแสดงราคาซื้อและราคาขายระหว่างโปรกเกอร์และนักลงทุน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask เทรดเดอร์สามารถคำนวณ Spreadได้

>>> ดูเพิ่มเติม: Lot คืออะไร

Spread คืออะไร ใน forex

Spread คือค่าความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask) ของคู่เงินหรือสินทรัพย์ที่นักลงทุนซื้อขายในตลาด Spread ถูกวัดด้วยหน่วย pip และสามารถเปลี่ยนแปลงตามการตัดสินใจของโบรกเกอร์หรือสภาวะทางตลาด

ในทุกกรณีที่เกิดขึ้น ราคาขาย (Ask) จะมากกว่าราคาซื้อ (Bid) ดังนั้น Spread เป็นค่าบวกเสมอ เมื่อทำการซื้อขายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขาย ซึ่ง Spread แสดงถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่นักลงทุนต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ และเป็นกำไรที่โบรกเกอร์ได้รับเพื่อให้บริการดำเนินการต่าง ๆ

Spread ของแต่ละโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จะแตกต่างกัน มันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของตลาดและสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ถูกซื้อขาย ตลาดที่คึกคักและมีความสามารถในการซื้อขายสูงจะมี Spread แคบกว่าตลาดที่ไม่ค่อยเป็นเอกภาพและมีสภาพคล่องต่ำ

วิธีคำนวณ Spread ใน forex

การคำนวณ Spread ทำได้ง่ายมาก คุณเพียงแค่ต้องกำหนดราคา Bid และ Ask ให้แน่นอน จากนั้นใช้สูตรต่อไปนี้:

Spread = ราคา Ask – ราคา Bid

ซึ่ง: ราคา Bid คือราคาโปรกเกอร์ซื้อ และราคา Ask คือราคาโปรกเกอร์ขาย ราคา Bid มักจะมาก่อนราคา Ask

ตัวอย่าง:

คู่เงิน EUR/USD ปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ 1.1995/1.2000 หากคุณต้องการซื้อ EUR/USD คุณจะต้องจ่าย 1,2000 USD ในขณะที่หากคุณต้องการขาย EUR/USD คำสั่งซื้อจะสอดคล่องที่ 1.1995 USD ส่วนต่างระหว่างราคา Bid, Ask หรือ Spread จะเท่ากับ: 12000 – 1.1995 = 0.0005 หรือ 5 pips

ประเภทของค่า Spread

ปัจจุบัน โบรกเกอร์ forex มักจะใช้ Spread สองประเภท: สเปรดคงที่ และ สเปรดแปรผัน.

  • สเปรดคงที่ (Fixed Spread )

Fixed Spread เป็นประเภทสเปรดคงที่ และไม่เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด โปรกเกอร์ forex จะเสนอค่าสเปรดคงที่สำหรับคู่เงินในช่วงที่กำหนด

หากเทรดกับสเปรดคงที่ นักลงทุนสามารถคำนวณจำนวนเงินที่ต้องจ่ายและกำไรที่ได้รับหลังจากแต่ละคำสั่งซื้อขายได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณจะไม่รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาด แต่คุณจะได้ค่าสเปรดที่สูงกว่าสเปรดแปรผันแทน

ประเภทของค่า Spread

  • สเปรดแปรผัน (Variable Spread)

เมื่อตลาดมีความผันผวน Spread สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแนวโน้มที่ยืดหยุ่น Spread จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและราคาที่ตรงกันอาจแตกต่างจากเมื่อคุณวางคำสั่งซื้อ 

หาก Spread กว้างขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรของนักลงทุน ในทางตรงกันข้าม Spread ลดลงจะทำให้นักลงทุนมีโอกาสเพิ่มผลกำไรจากการเทรด สเปรดแปรผันจะต่ำกว่าสเปรดคงที่และคำสั่งเทรดของผู้ลงทุนจะถูกจับคู่เมื่อใดก็ได้ แต่เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ กระจายข่าวเศรษฐกิจออกไปในวงกว้างกระทบกำไรของนักลงทุน

นอกจากนี้ บางโปรกเกอร์ยังเสนอ Zero Spread ซื่งไม่มีความต่างระหว่างราคา bid และ ask แต่โปรกเกอร์จะเก็บค่าธรรมเนียมสูงกว่าเพื่อชดเชย

ปัจจัยส่งผลกระทบต่อ Spread

มีหลายปัจจัยส่งผลกระทบต่อ Spread ใน forex เช่น: เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง อุปสงค์และอุปทาน สภาพคล่อง…. เราจะเจาะลึกลงไปถึงปัจจัยเหล่านั้นในส่วนต่อไปนี้: 

  • กำลังการซื้อขายของตลาด 

กำลังซื้อขายของตลาดหรือสภาพคล่องของคู่เงินมีผลอย่างมากต่อความต่างของ spread สำหรับตลาดที่มีกำลังซื้อและขายสูง มีสภาพคล่องสูง spread มักจะแคบ ในทางกลับกัน หากตลาดมีความเคลื่อนไหวน้อย สภาพคล่องจะต่ำ ซึ่งนำไปสู่ spread ที่กว้างขึ้น 

  • ข่าวการเมือง – เศรษฐกิจ

หากเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไม่มั่นคง หรือสถานการณ์เงินเฟ้อสูง นักลงทุนหลายคนมองว่าการถือครองสกุลเงินของประเทศเหล่านี้เป็นความเสี่ยง พวกเขาจะขายในราคาสูงเพื่อชดเชยความเสี่ยง ในขณะเดียวกันผู้ซื้อต้องการซื้อในราคาต่ำเพื่อจำกัดความเสี่ยง ดังนั้นราคาซื้อและขายจึงมักห่างกัน ทำให้ส่วนต่างราคากว้างขึ้น

  • ความผันผวนของคู่เงิน

คู่เงินบางคู่สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ในกรณีที่คู่เงินผันผวน โบรกเกอร์จะเพิ่มค่า sprea เพื่อลดความเสี่ยง สิ่งเหล่านี้ยังมีข้อยกเว้นบางประการ หากคู่เงินหลดลงอย่างรวดเร็ว โบรกเกอร์จะลดค่า spread ลงเพื่อดึงดูดเทรดเดอร์ให้ซื้อคู่เงินนั้น

สรุป

ดังนั้น จากเนื้อหาข้างต้น คุณคงเข้าใจว่า Spread คืออะไร และวิธีการคำนวณ spread ใน forex ใช่ไหม spread แสดงถึงต้นทุนการทำธุรกรรม ดังนั้นนักลงทุนจึงมักมองหาโบรกเกอร์ที่ให้ spread ต่ำ อย่างไรก็ตาม นอกจาก spread แล้ว คุณยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ความน่าเชื่อถือ การบริการลูกค้า และเงื่อนไขการเทรดอื่นๆ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *